Η επικοινωνία σου μαζί μας είναι απόρρητη και τηρούνται όλες οι διαδικασίες εχεμύθειας. Μάλιστα μπορείς να μας μιλήσεις και ανώνυμα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιγραφή

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι καινούργιο φαινόμενο:  υπάρχει εδώ και γενιές, σε διάφορες μορφές.  Το 1999 ο Τιμ Φιλντς, γνωστός Βρετανός ακτιβιστής κατά του εκφοβισμού, περιέγραψε το φαινόμενο σαν «...μία παθολογική ανάγκη να επιδεικνύεις επιθετικότητα και η οποία επιτυγχάνεται μέσω μίας επίδειξης ανεπάρκειας (κοινωνική, προσωπική, διαπροσωπική, συμπεριφορική, επαγγελματική), μια ανεπάρκεια που προβάλλεται πάνω στους άλλους  μέσω ελέγχου και υποταγής (κριτική, αποκλεισμός, απομόνωση κ.α.).  Ο εκφοβισμός συντηρείται λόγω αποποίησης ευθυνών (άρνηση, αλληλοκατηγορίες, πρόφαση θυματοποίησης) και διαιωνίζεται από ένα κλίμα φόβου, άγνοιας, αδιαφορίας, σιωπής, άρνησης, δυσπιστίας, εξαπάτησης, υπεκφυγών, ανοχής και επιβράβευσης του εκφοβιστή.»

Τα τελευταία χρόνια ειδικοί στο χώρο της προστασίας των παιδιών και των δικαιωμάτων τους έχουν αρχίσει και αναγνωρίζουν την συναισθηματική, ψυχολογική, και σωματική βλάβη που μπορεί να συμβεί εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού.  Παρ’όλο που έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε πολλά κράτη, ο κόσμος θεωρεί ότι το πρόβλημα υπάρχει μόνο στο χώρο του σχολείου και ότι δεν έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για το θύμα ή τον θύτη.  

Έχουν γίνει  προγράμματα για τον εκφοβισμό αλλά τα περισσότερα έχουν εστιάσει σε ένα  από τα ανακύπτοντα ζητήματα και δεν έχουν δώσει μία ομοιόμορφη Ευρωπαϊκή λύση για το πρόβλημα στις διάφορες μορφές του.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσει αν υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ των κρατών-μελών στις περιπτώσεις που συμβαίνει ο εκφοβισμός, καθώς κι μεταξύ των θυμάτων κι των θυτών.  Μέσω έρευνας στο χώρο του bullying, οι συνεργαζόμενοι φορείς θέλουν να αξιολογήσουν τη βάση γνώσης του ζητήματος του εκφοβισμού στις διάφορες περιπτώσεις και να ευαισθητοποιήσει τις ομάδες-στόχους:  παιδιά, νέους, γονείς κι εκπαιδευτικούς.  Συμπεριλαμβάνοντας μια δημόσια εκστρατεία, η τελευταία φάση του προγράμματος θα ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό όσον αφορά το συναισθηματικό, ψυχολογικό και φυσικό κόστος του bullying κι θα ενθαρρύνει πολιτική μηδενικής ανοχής προς το πρόβλημα.

Αν και πολλά κράτη-μέλη έχουν φόρουμ που ασχολούνται με το bullying, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει  ένα εθνικό σημείο αναφοράς  σε κάθε κράτος-μέλος, έναν ενιαίο χώρο για το bullying για το κοινό, για γονείς και καθηγητές, αλλά κυρίως για τα παιδιά.  Έτσι, το πρόγραμμα θα δώσει στα παιδιά έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο μπορούν να μαθαίνουν για τον εκφοβισμό, να μιλούν εμπιστευτικά με ειδικούς για το ζήτημα, για το που λαμβάνει χώρα, πως να το αντιμετωπίσουν, κι μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών πως να προστατεύουν τον εαυτό τους από το bullying.

Γενικός Στόχος

Ο στόχος του έργου συνίσταται στη δημιουργία μίας ενιαίας απάντησης στην καταγραφή και διαχείριση του σχολικού εκφορβισμού σε όλες τους της μορφές και μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου για το πρόβλημα.
Τελικά το κοινό των 6 καρτών που συμμετέχουν θα γνωρίζουν από πού μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για το σχολικό εκφοβισμό καθώς και αξιόπιστη διαθέσιμη βοήθεια σε όλες τις γλώσσες των παραπάνω χωρών  από τηλεφωνικές γραμμές ή το Διαδίκτυο.

Αναλυτικοί στόχοι
Ο Σχολικός Εκφοβισμός αν και παραδοσιακά θεωρείται σαν συμπεριφορά που συναντάται μεταξύ παιδιών και συνήθως στο σχολικό περιβάλλον πρόσφατα παρουσιάζει και νέες μορφές όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός  που λαμβάνει ολοένα και ευρύτερες διαστάσεις.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
  • Διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτει τις 6 χώρες του εταιρικού σχήματος. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε 18.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού τόπου του έργου.
  • Δημιουργία Διαδικτυακού τόπου που θα λειτουργήσει σαν Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το πρόβλημα του Σχολικού Εκφοβισμού με αντικείμενο την ευρεία και σταθερή πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου και την παροχή άμεσης συμβουλευτικής βοήθειας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μέσω των εξειδικευμένων γραμμών βοήθειας και άλλων διαδραστικών τρόπων επικοινωνίας.
  • Δημιουργία Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου με στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης του προβλήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον με την άμεση συμμετοχή των μαθητών
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαικής Καμπάνιας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα δημιουργηθεί πληροφοριακό υλικό, υλικό ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και θα πραγματοποιηθεί συντονισμένη ταυτόχρονη δράση και στις 6 χώρες του προγράμματος στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα

Πρώτο βήμα στο πλαίσιο του έργου είναι η διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή και επεξεργασία των σύγχρονων μορφών του φαινομένου του Σχολικού Εκφοβισμού. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Στο Τμήμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα βρίσκονται τα διαθέσιμα στοιχεία που κυκλοφορούν  ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων ή παρέχεται το δικαίωμα στην ιστοσελίδα μας για την ελεύθερη ανάρτησή τους.