Η επικοινωνία σου μαζί μας είναι απόρρητη και τηρούνται όλες οι διαδικασίες εχεμύθειας. Μάλιστα μπορείς να μας μιλήσεις και ανώνυμα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώσεις

19.09.2016

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός σε νέους και νέες της Ευρώπης


Η συγκριμένη έρευνα αποτελεί μια επισκόπηση για την έκταση και τις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στα 28 μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο των παιδιών που εκφοβίστηκαν και των ατόμων που εκφόβισαν αλλά και το μέσο στο οποίο έλαβε χώρα ο εκφοβισμός.

Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση του φαινόμενου παρουσιάζονται και επιτυχημένες τακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του.

Η έρευνα έγινε από το Policy Department for Citizens'  Rights  and  Constitutional  Affairs μετά από ανάθεση της επιτροπής LIBE.

Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ